Om Folkhälsokollen

Folkhälsokollen ger en överblick av hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa är fördelade och utvecklas över tid i kommuner och stadsdelar i Stockholms län. Syftet är att tillgängliggöra den stora mängd data och kunskap som finns om hälsa och faktorer som påverkar hälsan i länet, på ett lättanvänt sätt.

Folkhälsokollen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), en del av Region Stockholm, på uppdrag av Hälso-och sjukvårdsförvaltningen.

CES uppdrag är att bidra till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. CES bedriver folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt folkhälsoarbete. Läs mer om CES på ces.sll.se

Vart fjärde år publicerar CES en folkhälsorapport som beskriver det övergripande hälsoläget i länet. Folkhälsokollen kompletterar folkhälsorapporten genom att tillhandahålla mer detaljerade och uppdaterade data på kommun och stadsdelsnivå.

Om webbplatsen

Alla faktatexter och data på Folkhälsokollen granskas av specialister inom respektive område. De externa länkarna på webbplatsen går endast till icke-kommersiella och seriösa webbplatser. Folkhälsokollen ansvarar inte för innehållet på länkade webbplatser. Designen på Folkhälsokollen är anpassad till dator och surfplatta.

Materialet och bilderna är fria för nedladdning och användning, men ange alltid källa Folkhälsokollen.

För att vi ska kunna garantera att den uppdaterade versionen av Folkhälsokollen visas på bästa sätt rekommenderar vi Firefox 12, Google chrome 19, Internet explorer 10, Safari 5.1 eller senare versioner av dessa webbläsare.