Många har ett riskabelt bruk av alkohol

För många är sol och värme synonymt med semester och alkohol och vi dricker större mängd alkohol vid fler tillfällen under sommaren än under andra delar av året. Att dricka en riskabel mängd alkohol under en längre tid kan skada hälsan.

I Stockholms län finns tydliga områdesskillnader i riskbruk av alkohol, i vissa länsdelar har nästan var tredje person ett riskbruk av alkohol, medan det i andra delar av länet är mindre än var tionde person.

>>Klicka här för att se en interaktiv karta över Riskbruk av alkohol i Stockholm>>.

Nyligen tog Stockholms läns landsting fram underlag till riktlinjer för lågriskkonsumtion av alkohol. Till skillnad från många andra länder saknar Sverige sådana riktlinjer, trots att alkohol rankas som den sjätte största riskfaktorn för den totala sjukdomsbördan i Sverige, och på sjunde plats globalt.

Läs mer om risknivåer och underlaget till riktlinjer för lågriskkonsumtion av alkohol här>>.

Statistiken över riskbruk av alkohol på Folkhälsokollen bygger på de gamla rekommendationerna.

Under 2016 hamnade alkohol på fjärde plats på listan över riskfaktorer som orsakar mest sjukdomsbörda i Stockholms län, enligt Global Burden of Disease (GBD).