Nyhetsarkivet:

Över 50 procent överviktiga i tolv kommuner


I tolv kommuner i Stockholms län är mer än 50 procent av den vuxna befolkningen överviktig. Det visar Folkhälsokollens nya data från 2018.


Övervikt är ett globalt och ökande folkhälsoproblem som kan leda till ett flertal sjukdomar som typ 2-diabetes, hjärtkärlsjukdom och cancer. För att mäta övervikt används ofta måttet body mass index (BMI) som anger förhållandet mellan en persons vikt och längd. Ett BMI mellan 25 och 29,9 klassas som övervikt, och ett BMI över 30 klassas som fetma. Folkhälsokollens indikator ”övervikt” anger andel personer i länet med ett BMI från 25 och uppåt. Det innebär att även personer med fetma ingår i måttet ”övervikt”.


Män oftare överviktiga – kvinnor ökar mer

I dag är andelen med övervikt i hela länet 45,3 procent. Det är en ökning med 3,4 procent sedan 2002. Med hjälp av kartverktyget på Folkhälskollen kan man se att andelen är betydligt högre i många områden: I tolv kommuner är mer än 50 procent av den vuxna befolkningen överviktig.

Om man bryter ned data på kön, är det tydligt att framför allt män bidrar till den statistiken: Bland män är mer än 50 procent överviktiga i 24 kommuner i Stockholms län. Bland kvinnor är mer än 50 procent överviktiga i endast 1 kommun.

Samtidigt visar data på Folkhälsokollen att den genomsnittliga ökningen av övervikt över tid är kraftigare bland kvinnor i länet. Mellan 2002 och 2018 har andelen kvinnor med övervikt ökat med 4,1 procent (från 33,9 till 38 procent). Och under samma tidsperiod har andelen män med övervikt ökat med 0,5 procent (från 50,2 till 52,7 procent).


Undersök data

Använd Folkhälsokollens olika analysverktyg för att undersöka överviktsdata i Stockholms kommuner och stadsdelar – se hur övervikt är fördelad på kön- ålder- eller utbildningsnivå, hur utvecklingen över tid ser ut och jämför data mellan olika områden i länet.


Ny data från 2018

Folkhälsokollen har uppdaterats med data från Stockholms läns folkhälsoenkät – en studie om liv och hälsa i Stockholms län som startade 2002. Syftet med studien är att följa hur hälsa och livsvillkor fördelar sig i länet, mellan olika sociala grupper och över tid. Vart fjärde år ger Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm ut en folkhälsorapport baserad på folkhälsoenkäten – i november är det dags igen.

Läs mer om folkhälsoenkäten på Folkhälsoguiden.se >>

Läs mer om Folkhälsorapport 2019 på Folkhälsoguiden.se >>

Läs mer om BMI på vårdguiden.se >>Publicerad 2019-09-16


Citera gärna men ange källan

Vill du citera material från den här webbplatsen ska källan anges, det vill säga Folkhälsokollen.