Nyhetsarkivet:

Tydliga skillnader i förväntad medellivslängd


Mellan 2016 och 2017 har den förväntade medellivslängden bland befolkningen i Stockholms län ökat från 82,8 till 82,9 år. Det är högre än snittet för hela Sverige som mättes till 82,4 år 2017 (SCB). Samtidigt ses tydliga skillnader i länet, baserat på både kön och område.

Medellivslängden i Stockholms län har aldrig tidigare varit så hög. Sedan länge påverkas den framför allt av minskad dödlighet i medel- och pensionsåldern och inte, som tidigare i historien, av minskad dödlighet hos barn. Medellivslängden är i regel högre för kvinnor än för män, vilket även stämmer i Stockholms län.

Med hjälp av Folkhälsokollens verktyg kan man bryta ned medellivslängdsdata på både kön och område för att se vilka, och var, man har längst respektive kortast förväntad livslängd.


Störst ökning bland män

Om man bryter ned data på områdesnivå kan man se hur medellivslängden varierar mellan olika stadsdelar och kommuner i Stockholms län. För män och kvinnor sammanlagt är medellivslängden högst i Danderyd (85,3 år), på Östermalm (85,0 år) samt på Lidingö och i Täby (84,8 år). Lägst är den i Skärholmen (81,0 år), Enskede-Årsta-Vantör (81,3 år) och Nykvarn (81,4 år).

Tydliga skillnader i länet

Både för kvinnor och män har medellivslängden ökat i Stockholms län mellan 2015 och 2017. Kvinnors förväntade medellivslängd ökade med 0,1 år (från 84,5 till 84,6 år). Och för männen var ökningen 0,4 år (från 80,7 till 81,1 år). Sammantaget var medellivslängden i Stockholms län 82,9 år 2017 – en ökning med 0,1 år från 2016.

När man bryter ned områdesdata på kön blir skillnaderna ännu större. Den allra längsta förväntade medellivslängden i Stockholms län är 86,2 år, och tillskrivs kvinnor på både Östermalm och Lidingö. Den kortaste förväntade livslängden är 78,5 år, och tillskrivs män i Skärholmen. Det är en skillnad på 7,7 år i förväntade levnadsår.


Hur ser det ut där du bor eller arbetar?

Använd Folkhälskollens olika verktyg för att ta reda på mer om den förväntade medellivslängden i Stockholms olika kommuner och stadsdelar. Med hjälp av vårt kartverktyg får du till exempel en överblick över den geografiska spridningen av medellivslängddata. Klicka här för att komma dit .Mer om ämnet: Föreläsning om sjunkande medellivslängd i USA

I USA har det skett en dramatisk förändring för folkhälsoläget, och nu sjunker medellivslängden bland vita amerikaner och bland ursprungsbefolkningen. Den 14 maj hölls en föreläsning om detta fenomen; om vilka det drabbar, om vad det beror på och hur vi kan undvika en liknande utveckling i Sverige. Föreläsningen var en del av Karolinska Institutets och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins (CES) föreläsningsserie Stockholm Public Health Lectures, och du kan se den i efterhand på http://presenter.qbrick.com/?pguid=445f4f16-3100-4eb7-9075-ab0a313c3520.Publicerad 2019-05-20


Citera gärna men ange källan

Vill du citera material från den här webbplatsen ska källan anges, det vill säga Folkhälsokollen.