Nyhetsarkivet:

Utforska hälsodata från Region Stockholms folkhälsorapport


I november lanserades Folkhälsorapport 2019 som beskriver det aktuella folkhälsoläget i Stockholms län, utvecklingen över tid och orsakerna till vår tids ohälsa. En del data från rapporten finns också här på Folkhälsokollen så att du kan undersöka folkhälsan på kommun- och stadsdelsnivå.


Bryt ned data med hjälp av Folkhälsokollen

Folkhälsorapport 2019 tar upp de riskfaktorer, sjukdomar och skador som bidrar mest till sjukdomsbördan i Stockholms län och ger förslag på insatser som kan öka hälsan bland invånarna i länet. I rapporten beskrivs hälsoläget på regional nivå, det vill säga för hela Stockholms län. Men en del data från rapporten finns också här på Folkhälsokollen. Det betyder att du kan ta reda på hur hälsofaktorerna fördelar sig, samvarierar och utvecklas över tid i länets kommuner och stadsdelar med hjälp av Folkhälsokollens olika analysverktyg.


Region Stockholms nionde folkhälsorapport

Region Stockholms folkhälsorapport ges ut vart fjärde år av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). Folkhälsorapport 2019 är den nionde i ordningen. Rapporten bygger främst på data från Region Stockholms register, register från Socialstyrelsen och från Stockholms läns folkhälsoenkät ”Hälsa Stockholm” där stockholmare i åldrarna 16–84 år deltar.

Läs Folkhälsorapport 2019

Digital version av Folkhälsorapport 2019: www.folkhalsorapportstockholm.se
Presskontakt Folkhälsorapport 2019: Mika Bremberg Gårdinger, mika.bremberg-gardinger@sll.se


Folkhälsokollen tackar för i år

Folkhälsokollen vill passa på att tacka alla användare och besökare för det här året! Under 2020 kommer Folkhälsokollen utvecklas, förbättras och anpassas ännu mer efter era behov.

Undrar du något? Mejla oss gärna på folkhalsokollen.slso@sll.sePublicerad 2019-12-19


Citera gärna men ange källan

Vill du citera material från den här webbplatsen ska källan anges, det vill säga Folkhälsokollen.