Nyhetsarkivet:

Stor variation i andelen 4-åringar med övervikt och fetma i Stockholms län

En aktuell undersökning bland landstingen i Sverige visar att övervikt och fetma bland 4-åringar är dubbelt så vanligt i socioekonomiskt utsatta områden jämfört med i områden där invånarna tjänar mer och har högre utbildningsgrad.

Även i Stockholm varierar andel barn med övervikt och fetma kraftigt mellan länets kommuner/stadsdelar, med 5,1 procent som lägst (i Vallentuna) och som mest 13.5 procent (i Salem), enligt siffror från 2015.

Övervikt och fetma hos barn är en betydande riskfaktor för ökad sjuklighet i vuxen ålder. Det är därför angeläget att kartlägga och förebygga övervikt och fetma tidigt i livet.

I Stockholms läns landstings handlingsprogram för övervikt och fetma 2016–2020 (HPÖ) finns en uttalad ambition att minska ojämlikheten i förekomst av övervikt och fetma i länet, genom särskilt riktade insatser till grupper med hög andel övervikt och fetma.

>>Klicka här för att se en interaktiv karta över 4-åringar med övervikt (och fetma) i Stockholm>>.

Publicerad 2018-09-03
Citera gärna men ange källan

Vill du citera material från den här webbplatsen ska källan anges, det vill säga Folkhälsokollen.