Nyhetsarkivet:

CES kartlägger utvecklingen av covid-19 i Stockholms län


Vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) kartläggs just nu utvecklingen och spridningen av covid-19 i Stockholm län. I somras släpptes den första rapporten.


Stora skillnader i länet

Syftet med rapportserien är bland annat att öka kunskapen om sambanden mellan olika riskfaktorer som bidrar till allvarligt sjukdomsförlopp eller dödsfall i covid-19. Dessutom ska man identifiera särskilt drabbade eller riskutsatta grupper inom befolkningen.

Den första rapporten i serien publicerades i början av juli och handlar om utvecklingen av covid-19 i Stockholms län till och med mitten av juni 2020. Fokus ligger på kopplingen mellan dödlighet och geografiskt område, födelseland, ålder och kön. Rapporten visar att vissa geografiska områden i Stockholms län har drabbats betydligt hårdare än andra. Och dessutom finns det anmärkningsvärda skillnader mellan grupper beroende på födelseland.

Läs rapporten Covid-19 i Stockholms län till och med mitten av juni 2020 (pdf, 1406 kb).


Fler rapporter under hösten

CES rapportserie om utvecklingen av covid-19 görs i samarbete med Smittskydd Stockholm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Senare i höst släpps nästa rapport som kommer handla om ytterligare aspekter på hur socioekonomiska förhållanden påverkar vilka som drabbats av covid-19, exempelvis yrke och hushållssammansättning.Publicerad 2020-09-21


Citera gärna men ange källan

Vill du citera material från den här webbplatsen ska källan anges, det vill säga Folkhälsokollen.