Nyhetsarkivet:

Var femte bebis utsätts för tobaksrök


I delar av Stockholms län exponeras drygt 20 procent av bebisar för tobaksrök vid åtta månaders ålder. Det visar uppdaterad statistik på Folkhälsokollen hämtad från Barnhälsovårdens årsrapport 2017.


Stora skillnader i länet

Indikatorn ”exponering för tobaksrök” anger andelen bebisar som vid åtta månaders ålder haft en mamma eller pappa (eller annan person permanent boende i hemmet) som dagligen röker. Folkhälsokollens senaste data visar på stora skillnader mellan olika stadsdelar och kommuner i länet, vilket också är en återkommande trend.


Högst andel bebisar som vid åtta månaders ålder utsätts för tobaksrök har Botkyrka (20,9 procent) och Södertälje (20,3 procent). Andelen är betydligt lägre på Norrmalm (0,6 procent) och Kungsholmen (0,9 procent) som har lägst andel i hela Stockholms län.


Siffrorna samvarierar med andelen dagligrökande män och kvinnor i samma områden. Både Botkyrka och Södertälje är representerade bland de tre områden med högst andel dagligrökare, medan förekomsten på Norrmalm är bland de allra lägsta.

Trots stor variation, och trots att andelen är väldigt hög i vissa delar av länet, har exponering av tobaksrök bland åttamånadersbebisar minskat över tid. År 2009 var länsgenomsnittet 11,8 procent, och 2017 var siffran i stället 8,3 procent. Som Folkhälsokollen tidigare rapporterat, ses samma nedåtgående trend bland andelen vuxna dagligrökande i Stockholms län.


Rökande föräldrar erbjuds stöd

Att som barn utsättas för tobaksrök kan innebära risker för en lång rad sjukdomar och negativa hälsoeffekter, bland annat återkommande luftvägsinfektioner, öroninflammationer och i värsta fall plötslig spädbarnsdöd. Inom barnhälsovården samtalar man med alla nyblivna föräldrar om rökvanor och informerar om de risker som finns. För rökande föräldrar kan man genom barnhälsovården remitteras till rökavvänjning eller bli medveten om annat stöd som samhället erbjuder – bland annat Sluta-Röka-Linjen.


Hur ser det ut där du bor eller arbetar?

För att se hur stor andel bebisar som utsätts för tobaksrök vid åtta månaders ålder i din kommun eller stadsdel, klicka här för att komma till Folkhälskollens analyseringsverktyg.

Vid eventuella frågor, kontakta Folkhälsokollen på folkhalsokollen.slso@sll.se .Publicerad 2019-03-28Citera gärna men ange källan

Vill du citera material från den här webbplatsen ska källan anges, det vill säga Folkhälsokollen.