Nyhetsarkivet:

Allt färre avstår vård av ekonomiska skäl


Mellan år 2002 och 2018 har andelen vuxna i Stockholms län som uppger att de avstått vård på grund av ekonomiska skäl mer än halverats. Men det finns fortfarande skillnader mellan olika områden och grupper inom länet. Andelen är högst i Farsta och bland personer med kort utbildning. Det visar data på Folkhälsokollen, hämtade från Region Stockholms folkhälsoenkät.


Personer med kort utbildning avstår oftare

Varje år avstår människor vård, trots upplevt behov, på grund av ekonomiska skäl. I Stockholms län har andelen som uppger att de på grund av ekonomiska skäl avstått vård det senaste året minskat över tid: från 6,3 procent år 2002 till 3,0 procent år 2018.

Även om förekomsten minskar är andelen som uppger att de har avstått vård högre i vissa grupper. Det är till exempel vanligare bland kvinnor (3,6 procent) än män (2,3 procent), och bland personer i åldern 16–44 år (3,5 procent) än i äldre åldrar (2,4 procent). Skillnaden är störst om man jämför utifrån utbildningsnivå. Bland personer med enbart förgymnasial eller gymnasial utbildning uppger 3,8 procent att de det senaste året avstått vård på grund av ekonomiska skäl. Bland eftergymnasialt utbildade är motsvarade andel 2,1 procent.


Andelen högre i vissa områden

Det förekommer också skillnader mellan olika områden i länet. Andelen som uppger att de har avstått vård av ekonomiska skäl är högst i Farsta (6,0 procent), Hässelby-Vällingby (5,8 procent) och Skärholmen (5,1 procent), och lägst på Östermalm (0,5 procent), Kungsholmen (0,8 procent) och i Danderyd (0,9 procent) år 2018. Över tid har andelen minskat i alla dessa sex kommuner och stadsdelar.

Även inom de områden där andelen är högst respektive lägst ser fördelningen mellan grupper likadan ut som för hela länet; det är vanligare att kvinnor, yngre och personer med kort utbildning uppger att de avstått vård på grund av ekonomiska skäl.

Använd verktyget ”Din kommun/stadsdel” för att se förekomst i olika grupper och utveckling över tid där du bor eller arbetar. Klicka här för att komma till verktyget >


Färre avstår även läkemedel av ekonomiska skäl

På Folkhälsokollen finns också data över andelen som uppger att de på grund av ekonomiska skäl avstått att hämta ut läkemedel som ordinerats av en läkare det senaste året. I Stockholms län har även den andelen minskat över tid, från 6,9 procent år 2002 till 3,9 år 2018.

Det förekommer dock skillnader inom länet. Andelen som avstått läkemedel är högst i Rinkeby-Kista (9,2 procent), Farsta (7,2 procent) och Skärholmen (6,5 procent) år 2018. Och andelen är lägst i Nykvarn (0,3 procent), Täby (1,1 procent) och Salem (1,4 procent), samma år.

På gruppnivå är det vanligare att kvinnor, yngre och personer med kort utbildning avstår läkemedel på grund av ekonomiska skäl. Det gäller för hela Stockholms län så väl som de områden inom länet där andelen är högst respektive lägst.


Liknande trender i inkomstutveckling

I Region Stockholms Folkhälsorapport 2019 redovisas liknande trender i inkomstutveckling: Dels har medianinkomsten i Stockholms län ökat mellan år 2005 och 2017. Dels har självrapporterad fattigdom och ekonomiskt bistånd minskat under samma period.

Men det går inte bättre för alla grupper. För de 20 procent med lägst inkomst i Stockholms län, följer utveckling inte samma positiva trend; bland dessa har medianinkomsten minskat mellan år 2002 och 2017.

Läs mer om socioekonomiska förutsättningar – utvecklingen i Stockholms län och sambandet med hälsa i Folkhälsorapport 2019 >Publicerad 2020-02-25


Citera gärna men ange källan

Vill du citera material från den här webbplatsen ska källan anges, det vill säga Folkhälsokollen.