Nyhetsarkivet:

Nu finns arbetsmiljödata på Folkhälsokollen!


Folkhälsokollen har uppdaterats med en ny grupp hälsoindikatorer som handlar om arbetsmiljö, tack vare ett samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). CAMM har bidragit med expertkunskap kopplad till data om arbetsmiljö hämtad från Folkhälsoenkäten. Det gör att den nu kan tillgängliggöras här på Folkhälsokollen.


Indikatorgruppen om arbetsmiljödata består av tolv hälsoindikatorer kopplade till yrkesliv. Dels redovisas data över utsatthet för exempelvis rök, damm, kemikalier eller motoravgaser på arbetsplatsen. Dels visar data förekomst av vibrationer, obekväma arbetsställningar, höga ljudnivåer, tunga lyft och andra fysiskt ansträngande faktorer i arbetet.


Folkhälsokollen på Järvaveckan

I samband med lanseringen av arbetsmiljödata presenterades Folkhälsokollen på Järvaveckan under seminariet ”Hälsa för alla med fokus på arbete, bostads- och omgivningsmiljö”. Det var Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) som deltog i seminariet och presenterade den arbetsmiljödata som nu finns på Folkhälsokollen genom att lajv-interagera med verktygen på webbplatsen.

På bilden: Gun Johansson från CAMM presenterade Folkhälsokollens nya arbetsmiljödata under Järvaveckan.


Utforska arbetsmiljödata

Gå till ”Din kommun/stadsdel” i menyn ovan och klicka sedan på knappen ”Arbetsmiljö” för att undersöka och utforska arbetsmiljödata där du bor eller arbetar.Publicerad 2019-06-18


Citera gärna men ange källan

Vill du citera material från den här webbplatsen ska källan anges, det vill säga Folkhälsokollen.