Ladda ned rådata

Här kan du ladda ned Excel-filer med all data som ligger till grund för visualiseringarna på Folkhälsokollen.

Rådata