Nyhetsarkivet:

Allt fler äldre vårdas för depression eller ångest

Andelen personer som vårdas för depression eller ångest i Stockholms län ökar, och allra mest bland kvinnor och äldre. Under 2017 vårdades dubbelt så många kvinnor som män, medan variationen mellan åldersgrupper inte är lika stor. Det visar ny statistik på Folkhälsokollen.

Folkhälsokollen har uppdaterats med data över andelen som fått vård för depression eller ångest under perioden 2015–2017 i Stockholms län. Statistiken visar en generell ökning både bland män och kvinnor och i alla åldersgrupper. Ökningen är allra störst bland kvinnor (från 10,9 till 11,9 procent) och bland personer över 65 år (från 5,1 till 5,9 procent).


Dubbelt så många kvinnor

Den nya statistiken visar dessutom stora skillnader mellan kvinnor och män. Under 2017 vårdades 11,9 procent av länets kvinnor för depression eller ångest. Det är dubbelt så många jämfört med männen, där andelen vårdade var 5,7 procent samma år.

Vård för depression eller ångest är vanligast bland 30–44-åringar, men variationen är relativt liten mellan olika åldersgrupper. Undantaget är dock gruppen 65 år och äldre, där andelen vårdade är påtagligt mycket färre. Därmed visar data att även om man ser en ökning bland äldre som vårdats för depression eller ångest, är förekomsten fortfarande låg jämfört med andra åldersgrupper.


Störst andel vårdade i Skarpnäck

Skillnader mellan olika kommuner i Stockholms län är däremot större än skillnader mellan åldersgrupper. Störst andel vårdas för ångest eller depression i Skarpnäck (11,1 procent) och minst i Danderyd (7,4 procent). Statistik specifikt för kvinnor säger samma sak: störst andel vårdas i Skarpnäck och minst i Danderyd. Även bland män är siffran högst i Skarpnäck, men däremot visar data att andelen män som vårdats för depression eller ångest är lägst i Botkyrka.

Om du är nyfiken på statistiken över andelen som vårdats för depression eller ångest där du bor eller arbetar – klicka här.

Du kan också jämföra din kommun med andra med hjälp av våra interaktiva kartor – klicka här. Där kan du också se hur resultaten samvarierar med statistik över andra indikatorer för hälsa och levnadsvanor genom att använda verktyget ”samband mellan indikatorer”.


Publicerad 2018-12-07Citera gärna men ange källan

Vill du citera material från den här webbplatsen ska källan anges, det vill säga Folkhälsokollen.